அலுவலக திறப்பு விழா – திருப்பத்தூர் தொகுதி

124

நாம் தமிழர் கட்சி திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தலைமை “அலுவலகம் முத்துக்குமார் ஈகைக்குடில் திறப்பு விழா ” நடைபெற்றது.