தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்- ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி

15

11/07/20 அன்று ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் நடுவண் ஒன்றியம் புதியம்புத்துரில் பகுதியில் வைத்து சிறப்பாக நடைபெற்றது