டாக்டர். அப்துல் கலாம் ஐயாவிற்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு – இராணிப்பேட்டை

4

இராணிப்பேட்டை தொகுதி மாணவர் பாசறை சார்பாக டாக்டர். அப்துல் கலாம் ஐயாவிற்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது .