கொள்கை விளக்க சுவரொட்டிகள் ஒட்டும் நிகழ்வு – தூத்துக்குடி

242

தூத்துக்குடி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக தூத்துக்குடி நகரம் முழுவதும் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை விளக்க சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது