கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் -புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி  ஊசுடு தொகுதி

23

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி  ஊசுடுதொகுதி சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பொதுமக்களுக்கு  கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது