காமராசர் அகவை தின சுவரொட்டி – ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி

10

15 ஜூலை 2020 -கர்மவீரர் காமராசர் அய்யா அவர்களின் 118 ஆவது அகவை தின சுவரொட்டி ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சார்பாக அனைத்து வட்டதிலும் ஒட்டப்பட்டு பரப்புரை செய்யப்பட்டது.