கபசுரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – சிவகாசி

3

இன்று நாம் தமிழர் கட்சி சிவகாசி தொகுதி சிவகாசி நகரம் சார்பாக புதுத்தெரு பகுதி மக்களுக்கு, கபசுரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று 7 காலை
மணி அளவில் நடைபெற்றது.