ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் வசிக்கும் உறவுகளுக்கு உதவி- ஏற்காடு தொகுதி

32

தம்மம்பட்டி அருகே உள்ள ஈழத்தமிழர்கள் முகாமில் வசிக்கும் 300 குடும்பங்களுக்கு ஏற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உணவுப்பொருள் வழங்கப்பட்டது.