மே 18 இன எழுச்சி நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு -பூம்புகார் தொகுதி

35

மே 18 இன எழுச்சி நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு பூம்புகார் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது.