மாற்று திறனாளிகளுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குதல் | விளாத்திகுளம் தொகுதி

52

10.5.2020) அன்று விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற தொகுதி விளாத்திகுளம் தெற்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பனையூர் பகுதியில் ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிக்குன் 27 மாற்றுதிறனாளி உறவுகளுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.