கொடியேற்றும் நிகழ்வு- விக்கிரவாண்டி தொகுதி

10

14/06/2020 அன்று விக்கிரவாண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பிரம்மதேசம் கிராமத்தில் கொடியேற்று நிகழ்வு நடைபெற்றது, இதில் 40 திற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு நிகழ்வை சிறப்பித்தனர்.