குமரி தந்தை மார்சல் நேசமணி அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்துதல்.

9

நாகர்கோவில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக குமரி தந்தை மார்சல் நேசமணி அவர்கள் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது