ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குதல் /இராதாபுரம் தொகுதி

24

இராதாபுரம் தொகுதி ஆவரைகுளம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 8/5/2020/ தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.