ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்-சிவகங்கை- திருப்பத்தூர் தொகுதி

17

*05.06.2020 வெள்ளிகிழமை*
சிவகங்கை மாவட்டம்,
திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி,
சிங்கம்புணரி ஒன்றியம்,
எறுமைபட்டி ஊராட்சி,
*ஊதம்பட்டி* கிராமத்தில், ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது