ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் வழங்குதல்- பூவிருந்தவல்லி தொகுதி

11

ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு 31.5.2020 பூவிருந்தவல்லி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.