துறைமுகம் தொகுதி/அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உள்ள மக்களுக்கு உணவு வழங்கல்

8

நாம் தமிழர் கட்சி துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக 17.4.2020 அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உள்ள மக்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது…