கொடியேற்றும் விழா/விக்கிரவாண்டி தொகுதி

21

1/5/2020 தொழிலாளர் தினமான அன்று விக்கிரவாண்டி தொகுதி காணை ஒன்றியம் 
கல்யாணம்பூண்டி கிராமத்தில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.