கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்-விக்கிரவாண்டி

11

13/04/2020 அன்று  விக்கிரவாண்டி தொகுதி விக்கிரவாண்டி பேரூராட்சியில் டட்நகர் கிராமத்திலும் கபசுரக் குடிநீர் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது .