ஊரடங்கு உத்தரவால் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உணவு வழங்குதல்/கொளத்தூர் தொகுதி

8

2/5/2020  கொளத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக
உணவின்றி தவிக்கும் மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.