குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி – பொறுப்பாளர் தேர்வு கலந்தாய்வு கூட்டம்

28

குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியின் கடலூர் மேற்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர் நியமன கலந்தாய்வு கூட்டம் திருவந்திபுரம் பகுதியில் நடைபெற்றது.