அறிவிப்பு: தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை கட்டமைப்பு தொடர்பாக

53

** தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை கட்டமைப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு**

புதிய பொறுப்பாளர்களை பரிந்துரை செய்து அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி : itadmin@naamtamilar.org

பகிரி எண் :
மதன் – 9840438400.
மகிழன் – 90033 92446.
கார்த்தி – 9443773800