கொள்கை விளக்க தெருமுனைக் கூட்டம்-ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதி

79

1.06.2020 அன்று ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கோட்டமேட்டுப்பட்டி கிராமம், ஆர்.சி செட்டிப்பட்டியில் கொள்கை விளக்கத் தெருமுனைக் கூட்டம்  நடைபெற்றது