கொடியேற்று விழா-விக்கிரவாண்டி தொகுதி  மாம்பழபட்டு

9
15/03/2020 விக்கிரவாண்டி தொகுதி  மாம்பழபட்டு நரசிங்கனூர்       ஆகிய                      இரண்டு கிராமத்தில் கொடியேற்று விழா நடைபெற்றது இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கிராமத்தின் புதிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் கிராம பொதுமக்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.