கொடியேற்றும் விழா-விக்கிரவாண்டி தொகுதி

16

விக்கிரவாண்டி தொகுதி முட்டத்தூர் ஆரியூர் பள்ளியந்தூர் ஆகிய மூன்று கிராமத்தில் கொடியேற்றும் விழா  நடைபெற்றது இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கிராம பொதுமக்கள் மற்றும் புதிய உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.