கொடியேற்றும் விழா-கரூர் தொகுதி

31

நாம் தமிழர் கட்சி கரூர் வடக்கு நகரத்தின் சார்பில் (1.3.2020) வெங்கமேடு காமராஜர் சிலை பேருந்து நிறுத்தம் அருகிலும், எம்.ஜி.ஆர். சிலை பேருந்து நிறுத்தம் அருகிலும் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது.