கலந்தாய்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நன்னிலம் தொகுதி

8

திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி 01.3.2020 மற்றும் நன்னிலம் ஒன்றியம், குடவாசல் ஒன்றியம், வலங்கைமான் ஒன்றியத்திலும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் தலைமையில் கலந்தாய்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது.