கலந்தாய்வு கூட்டம்-திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி

9

திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக 08.03.2020  மாதாந்திர செயற்குழு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது