கலந்தாய்வு கூட்டம்-திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி

9

திருப்பூர் வடக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட கிராம ஒன்றிய பஞ்சாயத்துகளில் இருந்து புதிதாக இணைந்த நாம் தமிழர் கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கி கலந்தாய்வு கூட்டம் 8.3.2020 அன்று நடைபெற்றது.