உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -திருவரங்கம் தொகுதி

17

திருவரங்கம் தொகுதி இளைஞர் பாசறை சார்பாக 15-03-2020  மணிகண்டம் தெற்கு ஒன்றியம் ஆலம்பட்டி நான்கு வழிச்சாலை பிரிவில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.