உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

33

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி அறந்தாங்கி ஒன்றியம் துறையரசபுரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – காஞ்சிபுரம் தொகுதி
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி