உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -ஆலங்குடி தொகுதி

7

நாம் தமிழர் கட்சி ஆலங்குடி தொகுதியில் 14/3/2020 சனிக்கிழமை கீழாத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.