உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

10
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக கோட்டைபட்டிணத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.