உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-இராதாபுரம் தொகுதி

36

திருநெல்வேலி மாவட்டம் இராதாபுரம் தொகுதி இராதாபுரம் வடக்கு ஒன்றியம் சார்பாக அணைக்கரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 01.03.2020 அன்று காலை 11.00 மணி முதல் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.