உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

40
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி எல்.என்.புரம் பகுதியில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  நடைபெற்றது.