உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஓசூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

251

ஓசூர் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 05/03/2020 வியாழக்கிழமை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.