உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதி

21
ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதி ஆவடி மேற்கு நகரத்தின் சார்பாக சேக்காடு பகுதியில் 3.3.2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.