உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -குளச்சல் தொகுதி

10
23/02/2020 குளச்சல் தொகுதிக்குட்பட்ட வில்லுக்குறி பேரூராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.