வீரத்தமிழ் மகன் முத்துக்குமார் வீரவணக்க நிகழ்வு /திண்டிவனம் தொகுதி

56

திண்டிவனம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வீரத்தமிழ் மகன் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு 29.1.2020 அன்று வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது