தைப்பூச திருவிழா-குமராபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி

18
குமராபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக குமராபாளையம் நகரப்பகுதியில் தைப்பூச வேல் வழிபாடு நடைபெற்றதுஇதில் கடைசி நாளன்று பால்காவடி இளநீர் காவடி போன்ற காவடிகள் எடுக்கப்பட்டன .