திருமுருகப்பெருவிழா-வேல்வழிபாடு-எழும்பூர் தொகுதி

14

எழும்பூர் தொகுதி வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக 58 வது வட்டம் சூளை செவ்வேள் கோட்டத்தில்  திருமுருகன் வழிபாடு மற்றும் வேல்வழிபாடு சிறப்பாக நடைப்பெற்றது பக்தர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது.