தலைமை கட்டமைப்பு குழு தலைமையில் கலந்தாய்வு- சங்ககிரி

46

சங்ககிரி தொகுதி சார்பாக 27.2.2020 தலைமை கட்டமைப்பு  குழு தலைமையில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.