கொடியேற்றும் விழா/ அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

4
26.2.2020 அன்று அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி அறந்தாங்கி நகரத்தின் சார்பாக மணிவிளான்-7 தெப்பக்குளம்  பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின்கொடி சிறப்பாக ஏற்றப்பட்டது.