கொடியேற்றும் விழா-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

6

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி அறந்தாங்கி நகரத்தின் சார்பாக கோட்டை-1 பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது.