கொடியேற்றும் நிகழ்வு-ராணிப்பேட்டை தொகுதி

6

(09-02-2020) ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நாம் தமிழர் கட்சி ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ராணிப்பேட்டை தொகுதி v.c.மோட்டார் பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது. இதில் அனைத்து பொறுப்பாளர்களும் மற்றும் உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர்.