கொடியேற்றும் நிகழ்வு-அண்ணாநகர் தொகுதி

0

2.2.2020 அன்று மேற்கு பகுதி 106வது வட்டத்தில் அண்ணாநகர் தொகுதி சார்பாக இரண்டு இடத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.