குடியுரிமை திருத்தத் சட்டத்தை கண்டித்து கண்டனப் பொதுக்கூட்டம்

37

குடியுரிமை திருத்தத் சட்டத்தை கண்டித்து  இராமநாதபுரம் கிழக்கு திருவாடானை சட்டமன்ற  தாெகுதி  தாெண்டியில்  நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கண்டித்து மாபெரும் கண்டன  பாெதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.