கலந்தாய்வு கூட்டம்-போளூர்‌ மற்றும் ஆரணி

8

போளூர்‌ மற்றும் ஆரணி தொகுதிக்கு கான கலந்தாய்வு கூட்டம் ஆரணி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.