கலந்தாய்வு கூட்டம்-கிணத்துக்கடவு  தொகுதி

18

கிணத்துக்கடவு  தொகுதி மதுக்கரை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மதுக்கரையில்  3.2.2020 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.