கலந்தாய்வு கூட்டம்-உடுமலை தொகுதி

20
26/1/2020 அன்று குடிமங்கலம் ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் உடுமலை MP அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.