கட்சி அலுவலக திறப்பு விழா-ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதி

352

22.02.2020 அன்று ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது.க்கான நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது.